1

Your cart is empty.

Time to relax...

02 Jun

Laadakorraldaja.ee küündimatu organiseerimine nurjas meie osavõtu Keila Päevas't

Posted by Riho Laan

Head sõbrad! Kahjuks osutus seekordne laadakorraldaja nii osavaks, et ta eeldas 285 m ühenduskaabli kaasavedamist kauplejate poolt laadale normaalseks nähtuseks!SIC! Selle tagajärjel ei olnud meil mõtet ilma lubatud elektrita (tooge ise 285 m kauguselt) tühjalt oma müügikohas seista. 

Järgmiste kohtumisteni!